เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

ให้บริการ ขอวีซ่าทำงาน และขอใบอนุญาตทำงาน ในประเทศไทย ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม
บริการ
บริษัทจัดหางาน คำมะนีไทย จำกัด

68/40 ม.5 ต.ท่าอิฐ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

https://www.facebook.com/khammanythailand/

25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก บริษัทจัดหางาน คำมะนีไทย จำกัด

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ