เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

ให้บริการ ขอวีซ่าทำงาน และขอใบอนุญาตทำงาน ในประเทศไทย ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม
บริการ
25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก บริษัทจัดหางาน คำมะนีไทย จำกัด

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ