อัลบัมล่าสุดงาน ล้างแอร์มากกว่า 1 ตัว

ไม่มี albums ถูกแสดงผล

บริการรับประกันการชำระเงิน

จ้างผู้ให้บริการผ่านเราเพื่อประโยชน์สูงสุด:

ชำระเงินออนไลน์

ชำระผ่านเราและให้เราจัดการการจ่ายเงินให้คุณ

รับประกันผู้รับเหมา

เราการันตีเงินในส่วนที่ชำระผ่านเราหากงานไม่เสร็จสมบูรณ์

การป้องกันโครงการ

คุ้มครองมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมูลค่าสูงสุดถึง 3 ล้านบาท ต่อสัญญาว่าจ้างการทำงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆที่บริษัทกำหนด

เกี่ยวกับ Helpdee Pay