Oparation Assosiate

Introduce employees Oparation Assosiate

Srangsan Sukhenai –  Oparation  Assosiate   การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว helpdee ดีอย่างไร ? สร้างประสบการณ์ต่างๆให้กับเรามากมาย จากหลากหลายที่เราได้ ได้เรียนรู้และเสริมทักษะต่างๆ ทั้งการทำงาน และ การใช้ชีวิตให้กับเรา คุณยังไม่ได้ให้คะแนนเลย บทความนี้มีประโยชน์ หรือไม่? คุณให้คะแนน

Read more

Graphic designer

Introduce employees Interior Designer

      การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว helpdee ดีอย่างไร ? ได้มีส่วนร่วมในการทำงานและพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้นและมีคุณภาพ พร้อมทั้งได้สร้างงานการออกแบบ ใหม่ๆอยู่ตลอด         คุณยังไม่ได้ให้คะแนนเลย บทความนี้มีประโยชน์ หรือไม่? คุณให้คะแนน

Read more

Assistant GM-HR and legal

Introduce employees Assistant GM-HR and legal

    การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว helpdee ดีอย่างไร ? การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Helpdee นั้น มีความอบอุ่น และเป็นกันเอง ทุกคนมีความน่ารักและช่วยเหลือกันและกัน       คุณยังไม่ได้ให้คะแนนเลย บทความนี้มีประโยชน์ หรือไม่? คุณให้คะแนน

Read more

Graphic designer

Introduce employee Graphic Designer

      การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว helpdee ดีอย่างไร ?        พนักงานทุกคนรู้สึกมีความภูมิใจที่ได้       มาทำงานที่นี้ค่ะ พวกเขารักที่จะทำงานร่วมกับคนเก่งๆ มากมาย ช่วยกันสอนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ  เราดูแลกันเหมือนครอบครัว ช่วย    กันพัฒนาดึงศักยภาพของตัวเอง  เพื่อเป้าหมายสูงสุดของบริษัท และเพิ่มทักษะความสามารถของตัวเองไปด้วย   คุณยังไม่ได้ให้คะแนนเลย บทความนี้มีประโยชน์ หรือไม่? คุณให้คะแนน

Read more

Accounting associate

Introduce employees Accounting Associate

การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว helpdee ดีอย่างไร ? helpdee​ เป็นบริษัทที่อบอุ่นเป็นกันเองตั้งแต่ผู้บริหารรวมไปถึงพนักงานด้วยกันค่ะ ช่วยสอนอะไรหลายๆอย่าง​ มีการทำงานที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ​ อยากทำงานอะไรเพิ่มที่ทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้น​ helpdee​ จะเป็นตัวช่วยที่พัฒนาเราให้ได้เรียนรู้จากสิ่งนั้น​ที่เราอยากทำ เปิดกว้างมากๆค่ะ ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สามารถคิดไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และสามารถทำมันได้จริง คุณยังไม่ได้ให้คะแนนเลย บทความนี้มีประโยชน์ หรือไม่? คุณให้คะแนน

Read more

Marketing executive

Introduce employee Marketing executive

      การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว helpdee ดีอย่างไร ? นับว่าดีมากค่ะ helpdee สอนอะไรหลายๆ อย่าง เรียกได้ว่า เราเริ่มนับศูนย์จาก helpdee เรียนรู้ เเละพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สามารถคิดไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะมีไอเดียเเบบไหน  helpdee จะสนับสนุนในทุกๆเรื่อง เเละเราสามารถลงมือทำจริงได้เลยค่ะ     คุณยังไม่ได้ให้คะแนนเลย บทความนี้มีประโยชน์ หรือไม่? คุณให้คะแนน

Read more