สาเหตุที่หลายคนมักสงสัย ทำไมฝนตกเเล้วไฟดับ เพราะอะไรมาดูกัน

หลายคนมักตั้งข้อสงสัยว่า  ฝนตกเเล้ว ไฟต้องดับจริงหรือ ? วันนี้เเอดเอาคำตอบความจริงมาบอกให้ชมกันค่า ว่าอันที่จริงเเล้ว  เวลาฝนตก ไฟไม่ดับเสมอไปนะตัวเธอ แต่เหตุผลที่ฝนตก แล้วส่วนใหญ่มักทำให้

ไฟดับ กันนั้น อาจเกิดจากการจ่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็อาจเป็นได้ค่ะ เเต่ ๆ ๆ เบื้องต้นขอเเจ้งข้อมูลเล็กน้อยค่ะ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด^^

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการผลิต และ ส่งกระแสไฟฟ้าของประเทศ ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นระบบขนาดใหญ่มีการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภูมิประเทศ พื้นที่ราษฎร นอกจาก กฟผ. มีระบบสายส่งไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ก็จำเป็นต้องมีระบบสายส่งไฟฟ้าเช่นกัน ซึ่งการไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งนี้จะได้รับพลังไฟฟ้าจาก กฟผ. และ ลดแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง แล้วส่งผ่านสายส่งไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปเสาส่งไฟฟ้าจะตั้งอยู่ริมถนน และตั้งอยู่ในตัวเมืองทั่วประเทศ หลังจากนั้นจะลดแรงดันไฟฟ้าลงอีกครั้ง เพื่อส่งไฟฟ้าจำหน่ายแก่ประชาชนโดยตรง

 

มาดูกันหน่อยดีกว่าค่ะ ว่า สาเหตุที่มักทำให้เกิดเหตุไฟดับ  มีอะไรกันบ้าง

แม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับแล้วก็ตาม แต่ยังมีการเกิดไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้ง โดยมีสาเหตุจากภายนอกที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ การเกิดไฟดับอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

 

 1. สาเหตุจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ ทำให้ฟิวส์หรืออุปกรณ์ป้องกันบางอย่างทำงาน หรือชำรุด  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการป้องกันที่ดีอยู่แล้ว เช่น ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูงและสายล่อฟ้าแรงสูง ในบริเวณที่มีฟ้าผ่าบ่อยครั้ง เพื่อป้องกัน และลดความรุนแรงแรงจากฟ้าผ่า พร้อมทั้งเพิ่มระดับความเป็นฉนวน ของอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย เพื่อป้องกันเหตุไฟดับ เป็นต้น 
  สาเหตุทำให้ไฟดับ
  สาเหตุทำให้ ไฟดับ
 2. สาเหตุจากสัตว์ มีสัตว์อยู่หลายชนิด ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า เเละสายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนขึ้นสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องทำงาน ทำให้ไฟดับ ซึ่งเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้หาวิธีแก้ไขด้วยการนำพลาสติกมาหุ้มเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันงู ติดอุปกรณ์ป้องกันนกบนลูกถ้วย เพื่อป้องกันเหตุไฟดับ เป็นต้นค่ะ  
  สาเหตุทำให้ ไฟดับ
  สาเหตุทำให้ ไฟดับ
 3. สาเหตุจากสภาพแวดล้อม  มีสาเหตุด้วยกันหลายอย่าง อาทิเช่น ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าต้นไม้ที่ขึ้นขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมากเมื่อกิ่งไม้ยื่นไปแตะสายไฟฟ้า หรือเวลาที่มี่พายุเข้าแล้วกิ่งไม้โยกไปแตะสายไฟฟ้า เพราะจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินชั่วคราว และเกิดไฟฟ้าดับชั่วครู่หรือไฟกะพริบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยการตัดและลิดรอนตัดไม้และกิ่งไม้อยู่เสมอ ตลอดจนเปลี่ยนชนิดสายไฟฟ้าจากสายอลูมิเนียมเปลือยเป็นสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน แต่บางครั้งก็ยังอาจมีปัญหาอยู่บ้าง อาทิ ในช่วงฤดูฝนซึ่งต้นไม้โตเร็วมาก ตัดหรือลิดรอนไม่ทันหรือแม้จะตัดแล้วก็เป็นปัญหาได้นอกจากนี้บางครั้งเจ้าของต้นไม้ก็ไม่ยินยอมให้ตัด เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการไฟดับขึ้นค่ะ  
  สาเหตุทำให้ ไฟดับ
  สาเหตุทำให้ ไฟดับ
 4. สาเหตุจากการกระทำของคน ปัญหาไฟดับซึ่งส่วนมากเกิดขึ้น เพราะความประมาท หรือความไม่รู้ ไม่เข้าใจในความสำคัญของระบบส่งไฟฟ้า เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในการร่วมกันป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากไฟดับได้อีกทางหนึ่งด้วยความประมาท ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ เช่น  การขับรถโดยประมาทจนเป็นสาเหตุให้เสาไฟฟ้าล้ม การใช้เครื่องจักรกลใกล้สายส่งไฟฟ้าอย่างขาดความระมัดระวัง การตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า การเผาไร่ใต้สายส่งไฟฟ้า การยิงนกที่เกาะบนสายไฟฟ้า ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย จึงเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดับ
 5. สาเหตุจากความขัดข้องของระบบผลิต และ ส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีสาเหตุด้วยกันหลายอย่าง เช่น การขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้า การขัดข้องหรือชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว
 6. สาเหตุจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดับกระแสไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรก เป็นการดับไฟแบบไม่มีกำหนดการหรือแผนงานล่วงหน้า เช่น อุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดชำรุดอย่างกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้าได้ และกรณีที่เป็นกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงาน ซึ่งกรณีหลังจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับโดยไม่มีความจำเป็น
cr.Wit-Tha-Ya / PEA ESMO

ด้วย 6 สาเหตุหลัก ๆ ที่ข้อใดข้อนึงนี้ ทำให้เกิดเหตุ ไฟดับ ขึ้น ทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างปกติ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาตรการป้องกันข้อบกพร่องเหล่านี้ เพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดไฟฟ้าดับ เเต่ทว่า การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้พยายามอย่างดีที่สุดในการดูแล และรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบส่ง  และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับ เพราะปัญหาไฟดับ เป็นปัญหาสำคัญอย่างมากที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรวมของประเทศ

หากต้องการติดต่อว่างจ้าง ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมทั่วไป คลิ๊กที่นี่
จ้างช่างไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้รับการการันตีจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจริง
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า

หากคุณต้องการผู้ให้บริการที่ได้รับรองคุณภาพ และมีรีวิวจากผู้ใช้งานจริง ก็สามารถคลิ๊กเข้ามารีเควสงานได้ที่ Helpdee.com 

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *