Home » มาทำความรู้จักกับ Helpdee Pay

Helpdee Pay

 

 

Helpdee Pay ตัวช่วยในการจ่ายเงินระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการที่สะดวก ปลอดภัย ไร้กังวล ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดกับผู้ให้บริการโดยตรง

Helpdee Pay จะช่วยให้การจ่ายเงินของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากลูกค้าจะได้รับการรับประกันงานตกแต่งต่อเติมจากความเสียหายต่างๆ สิ่งของศูนย์หาย ภัยธรรมชาติ และประกันต่อความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

Helpdee Pay ตัวช่วยในการจ่ายเงินที่ปลอดภัย

เมื่อลูกค้าจ่ายเงินผ่าน Helpdee Pay เราจะทำการจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการเพียงแค่ 50% เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 50% จะถูกจ่ายให้กับผู้ให้บริการหลังจากได้รับการยืนยันความพึงพอใจจากลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจกับผลงาน เราจะทำการคืนเงินส่วนที่ถูกเก็บไว้คืนกลับไปให้ลูกค้า ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองจากการสูญเสียต่างๆและเพื่อเป็นการยืนยันกับผู้ให้บริการด้วยว่าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะจ้างงานจริงๆ

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่เฮ้ลพ์ดีเป็นผู้กำหนด งานแต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขที่ต่างกัน

ได้รับการช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดปัญหา

เมื่อเกิดปัญหาใดๆก็ตามขึ้นระหว่างการทำงาน เราจะเป็นเสมือนผู้ช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆให้ลูกค้า ในกรณีที่อาจเกิดปัญหาใดๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เราจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละงาน)

ได้รับการคุ้มครองจากประกัน Allianz สูงสุดถึง 500,000 บาท

งานใดก็ตามที่ชำระเงินผ่านระบบ Helpdee Pay ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเป็นประกันการทำงาน จาก Allianz ที่จะทำให้ลูกค้าอุ่นใจมากยิ่งขึ้น ประกันนี้จะรับประกันต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไฟไหม้ ของหาย และประกันต่อบุคคลที่สาม เป็นต้น

วิธีการชำระเงินผ่าน Helpdee Pay

recommendpay-customerflow

  1. เข้าไปที่ helpdee.com กรอกรายละเอียดสำหรับบริการที่ต้องการ เช่น ออกแบบตกแต่ง/ต่อเติม งานกระเบื้อง งานสี
  2. ถ้าลูกค้าต้องการจ้างงานผู้ให้บริการที่เสนอราคาเข้าไป ให้คลิก “ยืนยันการจ้างงาน” และเลือก “ชำระเงินผ่าน Helpdee Pay”
  3. เมื่อผู้ให้บริการกด “เรียกชำระค่าบริการ” ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าจ้างงวดแรกผ่านระบบ Helpdee Pay โดยการโอนผ่านธนาคาร
  4. หลังจากที่ลูกค้าจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกแล้ว ระบบจะทำการชำระเงินครึ่งหนึ่งให้กับผู้ให้บริการ และจะทำการเก็บส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้
  5. เมื่อผู้ให้บริการทำงานในส่วนแรกเสร็จสิ้น เราจะทำการจ่ายเงินครึ่งหนึ่งที่เหลือให้กับผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการจะสามารถเรียกชำระเงินค่าจ้างงวดที่สองจากลูกค้าได้
  6. เมื่อลูกค้าได้รับการเรียกเก็บเงินค่าจ้างงานงวดที่สอง ลูกค้าจะต้องชำระเงินสำหรับค่าจ้างงานงวดที่สอง

ในกรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินจ้างงานกับผู้ให้บริการโดยตรง ทาง Helpdee จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในทุกกรณี

คำถามที่พบบ่อย

 1. ลูกค้าจะได้รับประโยชน์และสิทธิพิเศษใดจากการชำระเงินผ่าน Helpdee Pay
  • ตัวช่วยในการบริหารการจ่ายเงิน หลังจากที่ลูกค้าจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกแล้ว ระบบจะทำการชำระเงินครึ่งหนึ่งให้กับผู้ให้บริการ และจะทำการเก็บส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้ เมื่อลูกค้าพึงพอใจกับการทำงานในส่วนแรก เราจะทำการจ่ายเงินครึ่งหนึ่งที่เหลือให้กับผู้ให้บริการ และลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองจากการสูญเสียต่างๆ เช่น ช่างทิ้งงาน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการยืนยันกับผู้ให้บริการด้วยว่าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะจ้างงานจริงๆ
  • ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อเกิดปัญหา เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการทำงาน เราจะทำการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการหาผู้ให้บริการรายใหม่มาทดแทนเพื่อดำเนินงานต่อ ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ เราจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าสูงสุดถึง 50% จากจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระเข้ามาทาง Helpdee Pay (การคืนเงินขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทาง Helpdee)
  • รับวงเงินประกันคุ้มครองการทำงานสูงสุดถึง 500,000 บาท งานทุกประเภทที่ชำระเงินผ่าน Helpdee Payจะได้รับความคุ้มครองจาก Allianz ซึ่งคุ้มครองต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไฟไหม้ ของหาย และประกันต่อบุคคลที่สาม เป็นต้น
 2. วงเงินประกันนี้คุ้มครองต่อความเสียหายด้านใดบ้าง
  • 10% ของความเสียหายหรือขั้นต่ำ 30,000 บาท สำหรับมูลค่างานตามสัญญา
  • 10% ของความเสียหายหรือขั้นต่ำ 50,000 บาท สำหรับทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง
  • 10% ของความเสียหายหรือขั้นต่ำ 30,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง รวมไปถึงความเสียหายจาก ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว สึนามิ ภัยลูกเห็บ และอื่นๆ
  • 10% ของความเสียหายหรือขั้นต่ำ 30,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Helpdee Pay ต้องดำเนินการอย่างไร
  • หลังจากที่ลูกค้าได้รับใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการผ่าน Helpdee.com ลูกค้าสามารถพูดคุยกับผู้ให้บริการผ่านทางออนไลน์แชทหน้าเว็บไซต์ของเรา
  • คลิก “ชำระเงินออนไลน์” เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการว่าลูกค้าต้องการชำระเงินผ่าน Helpdee Pay
  • ผู้ให้บริการจะเรียกชำระเงินผ่านทาง Helpdee Pay โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินให้กับทาง Helpdee โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ระบุไว้
  • เมื่อลูกค้าชำระเงิน 50% ยอดเงินนี้จะถูกโอนไปให้ผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินการเริ่มงาน
  • เมื่องานทุกอย่างเสร็จสิ้น ผู้ให้บริการจะ “เรียกชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ”
  • เมื่อลูกค้าคลิก “ยอมรับ” ค่าบริการส่วนที่เหลือจะถูกโอนไปให้ผู้ให้บริการ
 4. การชำระงินผ่าน Helpdee Pay มีค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่
  • สำหรับการชำระเงินผ่าน Helpdee Pay ไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆเพิ่มเติม

 

 

ติดต่อ Helpdee

ฝ่ายบริการลูกค้า

02-0803988 หรือ Line id : @helpdee