สร้างบ้านใหม่
สร้างบ้านใหม่

จะสร้างบ้านใหม่ต้องรู้ ดูกฎหมายอาคารเหล่านี้ไว้ให้ดี จะได้ไม่ต้องตามแก้ภายหลัง!

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านใหม่ หรือคิดๆไว้ว่าอยากมีบ้านใหม่ในที่ดินของตัวเอง เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ควรจำเป็นต้องรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับการสร้างบ้านเอาไว้ให้ดีนะคะ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง หรือป้องกันไม่ให้มีเรื่องให้ปวดหัว เดือดร้อนในการสร้างบ้านเกิดขึ้นได้ เรียกได้ว่าเป็นมาตรการล้อมคอกก่อนที่วัวจะหายนั่นเองค่ะ วันนี้เราจึงมีสาระกฎหมายน่ารู้เบื้องต้น สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านใหม่มาฝากกันค่ะ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันได้เลย

  1. ก่อนจะสร้างบ้าน จะต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนนะ

ตามมาตรา21 ของพระราชบัญญัติอาคารบอกไว้ว่าผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินตามมาตรา 39 ทวิ โดยต้องยื่นแจ้งหลักฐานต่างๆก่อนค่ะ  หากดำเนินการก่อสร้างบ้านโดยไม่ขออนุญาต หากมีการมาตรวจพบ อาจมีเอกสารให้ระงับงานก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต และถ้าหากสิ่งก่อสร้างที่ได้ทำไว้นั้น ขัดต่อข้อกฎหมายอื่นๆอีก  ก็อาจต้องรื้อถอนและทำใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอีกด้วย เรียกได้ว่าเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลาเลยนะคะ เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไว้นะคะ

 

  1. จะสร้างบ้านเต็มผืนที่ดินไม่ได้นะ

ตามกฎหมายบอกว่า การสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองแต่ละหลังจะต้องเว้นที่ว่างบนแปลงที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ30 ของพื้นที่ทั้งหมด ถึงแม้ว่าคุณจะมีที่ดินจำกัดเพียงน้อยนิด  อยากจะสร้างบ้านให้เต็มพื้นที่ก็ไม่สามารถทำได้ ต้องจำไว้เลยว่า ขอบเขตของตัวบ้านต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 70% ของที่ดิน โดยไม่จำเป็นว่าตัวบ้านจะต้องอยู่ตรงกลางผืนที่ดิน เพราะไม่ได้มีข้อบังคับใดๆ  ส่วนที่เหลืออีก 30% สามารถจัดสรรเป็นพื้นที่อื่นๆ ตามใจชอบได้ เช่น จัดสวน ปลูกต้นไม้ ผักสวนครัว เป็นต้น

  1. ผนังบ้านที่มีประตูหน้าต่างต้องมีระยะห่างจากแนวรั้วอย่างน้อย 2 เมตร

ตามกฎหมายบอกว่า บ้านพักอาศัยที่อยู่ติดกับที่ดินแปลงอื่น การทำช่องเปิดประตูหน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือ ริมระเบียง สำหรับชั้น 2 ลงมา หรือสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินบ้านข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร สำหรับชั้นสามของบ้านสามชั้น หรือที่สูงเกินกว่า 9 เมตร ต้องอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดิน ไม่เกิน 3 เมตร หรือพูดง่ายๆก็คือการจะสร้างบ้าน ในกรณีที่ผนังบ้านมีประตูหน้าต่าง ตัวบ้านชั้น 1 และชั้น 2 จะต้องอยู่ห่างจากรั้วอย่างน้อย 2 เมตร หากเป็นบ้าน 3 ชั้น ต้องอยู่ห่างจากรั้วอย่างน้อย 3 เมตร ค่ะ

  1. การสร้างบันได้บ้านก็มีข้อบังคับไว้นะ

การจะสร้างบ้านที่มีบันไดบ้านนั้น ตามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 23 มีบทบัญญัติ ไว้ว่า บันไดสำหรับบ้านพักอาศัยต้องมีความกว้างอย่างน้อย 80 เซนติเมตร และในแต่ละช่วงต้องมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร หากมีระยะเกิน 3 เมตร จะต้องมีชานพักบันได ซึ่งชานพักบันไดต้องมีระยะห่างแนวดิ่งหรือความสูงจากบันไดอีกชั้นไม่น้อยกว่า 1.9 เมตร

  1. ห้องนอนต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร

กฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อสร้างบ้านแล้วให้ห้องนอนต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 8 ตารางเมตร และส่วนที่แคบที่สุดต้องกว้างอย่างน้อย 2.50 เมตรด้วย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างและโปร่งโล่งสบายมากพอที่จะทำให้ผู้พักอาศัยนอนได้อย่างสบาย  ดังนั้นห้องที่เล็กที่สุดต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 3.20 X 2.50 เมตร ค่ะ

  1. ผนังบ้านทึบสร้างชิดรั้วน้อยกว่า 50 ซ.ม. จะต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนบ้าน

ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าบ้านพักอาศัย ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด สามารถห่างจากแนวเขตที่ดินได้ น้อยกว่า 1 เมตร แต่ถ้าห่างจากแนวเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซ.ม. จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากเจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง ในด้านนั้น แต่ทางที่ดีเพื่อไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนบ้าน เมื่อสร้างบ้านให้เว้นระยะห่างตัวบ้านจากรั้วบ้านหรือแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม. จะดีกว่า จะดีที่สุดถ้าติดตั้งรางน้ำฝนให้เรียบร้อยไว้ด้วย เป็นป้องกันน้ำไม่ให้ไหลลงฝั่งเพื่อนบ้าน  เพื่อไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนบ้านในภายหลัง

  1. ถ้าติดเหล็กดัดที่หน้าต่างตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไปต้องเว้นช่องเปิดไว้ด้วยนะ

ในกรณีที่บ้านติดเหล็กดัด ตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป จะต้องเว้นช่องว่างไม่น้อยกว่า 60 x 80 เซนติเมตร เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในบ้าน เป็นการเปิดทางเข้าออกในกรณีที่ต้องกู้ภัยอันเนื่องจากไฟไหม้ต่างๆได้ค่ะ

 

ทั้งหมดนี้คือสาระน่ารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการสร้างบ้านที่เรานำมาฝากกันนะคะ  ถ้าอยากต้องการอ่านกฎหมายต่างๆอย่างละเอียด สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://goo.gl/UCJWJC  และ https://goo.gl/3647Fq

 

สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่า

*ห้ามก่อสร้าง หรือ กระทำการใดๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ระหว่างเวลา 22.00 น.– 6.00 น.*

 

         ถ้าใครสนใจหรือต้องการที่จะสร้างบ้านใหม่ ทั้งออกแบบบ้านและต้องการช่างรับเหมาก่อสร้าง Helpdee มีบริการค้าหาช่างมือโปร ผู้รอบรู้ และเชี่ยวชาญการสร้างบ้านเป็นอย่างดี รอให้คุณเรียกใช้บริการอยู่นะคะ สามารถดูรายละเอียดและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ZZaM7k เลยค่ะ ใช้บริการของเรา รับรองไม่มีผิดหวังชัวร์!

      Helpdee มีบริการช่างรับเหมาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายใน โดยช่างมืออาชีพผู้ชำนาญการและมากประสบการณ์ให้คุณเลือกมากมาย  ได้งานคุณภาพ สมราคาที่ยุติธรรม บริการให้คำปรึกษาฟรี อยากปลูกต้นไม้ภายในบ้านสามารถปรึกษาเพื่อหาช่างทำสวน สะดวกรวดเร็วทันใจ หรือ ต้องค้นหาบริการช่างก่อสร้าง รีโนวทที่ Helpdee.com

 

 

 

คุณยังไม่ได้ให้คะแนนเลย

บทความนี้มีประโยชน์ หรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *