เพิ่มมูลค่าบ้านที่ดิน
เพิ่มมูลค่าบ้านที่ดิน

แปลงไม้ยืนต้นให้มีมูลค่า เพิ่มราคาที่ดิน วินวินจากกฎหมายใหม่

ต้นไม้ยืนต้นในบ้านของคุณสามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับคุณเพิ่มขึ้นได้ แล้วนะรู้ยัง ?

            เหตุเพราะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่าง พ.ร.บ. รวม 2 ฉบับที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันในสาระหลักก็คือ ทำให้ต้นไม้กลายเป็นเครื่องค้ำประกันการกู้เงินและทางธุรกิจได้  ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินที่มีต้นไม้อยู่ สามารถใช้ประโยชน์ต้นไม้ได้อย่างเต็มที่ ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่แค่สร้างความร่มรื่นให้กับบ้านให้เย็นชื่นใจ แต่ยังทำประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินได้อย่างมากมาย ทั้งการตัดขาย ทำไม้ และ หลักประกันในการกู้ยืมเงินและทางธุรกิจ  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562  อาจเรียกได้ว่านี่คือโอกาสทองจากกฎหมายใหม่เลยก็ว่าได้  

            คงไม่ผิดที่จะพูดว่าการปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินที่ตัวเอง จะกลายมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพิ่มมูลค่าบ้านที่ดิน ค่าอสังหาริมทรัพย์ที่แสนจะแยบยลสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเจ้าของได้อย่างกว้างขวาง

            อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีกฎหมายนี้ออกมาแล้ว แต่การจะเพิ่มมูลค่าบ้านที่ดินได้มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในกฎหมายเหล่านี้ด้วย ซึ่งมีประเด็นที่ควรรู้และเข้าใจไว้ ดังต่อไปนี้

            กฎหมายป่าชุมชนคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติอนุมัติ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ไปเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561   มีสาระสำคัญคือ

  1. มีโครงสร้างการบริหารในรูปคณะกรรมการใน 3 ระดับ เพื่อถ่วงดุลตรวจสอบการใช้อำนาจซึ่งกันและกัน ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน
  2. การจัดตั้งป่าชุมชน ชุมชนสามารถยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนได้ โดยกำหนดพื้นที่ป่าชุมชนเป็นบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์
  3. การจัดการป่าชุมชน กำหนดให้มีแผนการจัดการป่าชุมชน ให้มีหลักเขต ป้าย ทั้งยังให้สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการจากป่าชุมชน ซึ่งได้แก่ การเก็บหาของป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การนันทนาการ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอื่น เช่น น้ำ อีกด้วย
  4. เงินรายได้และทรัพย์สินส่วนกลางที่เกิดจากค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เงินสนับสนุนจากรัฐบาล เงินบริจาค ไม้ที่สมาชิกร่วมกันปลูกสามารถนำมาใช้เพื่อการจัดการป่าชุมชนในท้องถิ่นได้
  5. สำหรับป่าชุมชนที่จัดตั้งตามกฎหมายเดิม และยังมีอายุโครงการอยู่ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนโดย พ.ร.บ.ฉบับนี้

            หลักการของกฎหมายฉบับนี้ อธิบายง่ายๆ ก็คือ นับต่อจากนี้ ชาวบ้านหรือคนทั่วไป จะสามารถปลูกไม้มีค่า เช่นไม้สัก ไม้พะยูง ในบ้าน หรือ ปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย  ซึ่งสามารถแบ่งการใช้ประโยชน์ได้ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ และส่วนเป็นพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น การท่องเที่ยว เก็บของป่า  ทำไม้ หรือใช้ทรัพยากรอื่น เช่น น้ำ

            และนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินได้เป็นมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบใน ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ”  มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ หวังส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินตัวเอง เพื่อการออมในอนาคต สร้างมูลค่าและเพิ่มพื้นที่ป่า รวมทั้งใช้เป็นหลักประกันขอกู้เงินแบงก์ได้ด้วย

            โดยไม้ยืนต้นยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด  ตามพ.ร.บ. สวนป่า ที่กำหนดให้เป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ประกอบด้วย

            1.สัก 2.พะยูง 3.ชิงชัน 4.กระซิก 5.กระพี้เขาควาย 6.สาธร 7.แดง 8.ประดู่ป่า 9.ประดู่บ้าน 10.มะค่าโมง 11.มะค่าแต้ 12.เคี่ยม 13.เคี่ยมคะนอง 14.เต็ง 15.รัง 16.พะยอม 17.ตะเคียนทอง 18.ตะเคียนหิน 19.ตะเคียนชันตาแมว 20.ไม้สกุลยาง 21.สะเดา 22.สะเดาเทียม 23.ตะกู 24.ยมหิน 25.ยมหอม 26.นางพญาเสือโคร่ง 27.นนทรี 28.สัตบรรณ 29.ตีนเป็ดทะเล 30.พฤกษ์ 31.ปีบ 32.ตะแบกนา 33.เสลา 34.อินทนิลน้ำ 35.ตะแบกเลือด 36.นากบุด 37.ไม้สกุลจำปี 38.แคนา 39.กัลปพฤกษ์ 40.ราชพฤกษ์ 41.สุพรรณิการ์ 42.เหลืองปรีดิยาธร 43.มะหาด 44.มะขามป้อม 45.หว้า 46.จามจุรี 47.พลับพลา 48.กันเกรา 49.กะทังใบใหญ่ 50.พลุมพอ 51.กฤษณา 52.ไม้หอม 53.เทพทาโร 54.ฝาง 55.ไผ่ทุกชนิด 56.ไม้สกุลม่วง 57.ไม้สกุลทุเรียน และ 58.มะขาม

            ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีสิทธิปลูก ตัด เลื่อยแปรรูป ไม้เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และใช้มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

            รู้แบบนี้แล้วหายสงสัยแล้วใช่มั้ยคะว่าไม้ยืนต้นจะช่วยเพิ่มมูลค่าบ้านที่ดินของคุณได้อย่างไร  

 

Cr: Baania.com

 

      Helpdee มีบริการช่างรับเหมาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายใน โดยช่างมืออาชีพผู้ชำนาญการและมากประสบการณ์ให้คุณเลือกมากมาย  ได้งานคุณภาพ สมราคาที่ยุติธรรม บริการให้คำปรึกษาฟรี อยากปลูกต้นไม้ภายในบ้านสามารถปรึกษาเพื่อหาช่างทำสวน สะดวกรวดเร็วทันใจ หรือ ต้องค้นหาบริการช่างก่อสร้าง รีโนวทที่ Helpdee.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *