Home » Accounting Associate

Category: Accounting Associate

Accounting associate

Introduce employees Accounting Associate

Panadda Jiuyu - Accounting Associate
                                        Panadda Jiuyu – Accounting Associate

การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว helpdee ดีอย่างไร ?

helpdee​ เป็นบริษัทที่อบอุ่นเป็นกันเองตั้งแต่ผู้บริหารรวมไปถึงพนักงานด้วยกันค่ะ ช่วยสอนอะไรหลายๆอย่าง​ มีการทำงานที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ​ อยากทำงานอะไรเพิ่มที่ทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้น​ helpdee​ จะเป็นตัวช่วยที่พัฒนาเราให้ได้เรียนรู้จากสิ่งนั้น​ที่เราอยากทำ เปิดกว้างมากๆค่ะ ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สามารถคิดไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และสามารถทำมันได้จริง

Read more