Home » คลาสจีน

Category: คลาสจีน

Step 5 ขั้น ทำให้เก่งพูดภาษาจีน

หลายคนพอเรียนภาษาจีนไป ก็ต้องอยากฝึกฝนเป็นธรรมดา เช่น ฝึกฟัง (听力) ก็ฝึกเอาจากหนังหรือละครก็ได้ อยากมีสาระหน่อยก็ดูข่าว  Read more