Home » helpdee ผ่านอะไรมาบ้าง

Category: helpdee ผ่านอะไรมาบ้าง

Country Manager

Helpdee ผ่านอะไรมาบ้าง

สวัสดีครับ ผม กุสัน เรือนเเก้ว    Kusan Ruankeaw   –  Country Manager

 

จุดเริ่มต้น Helpdee.com คืออะไร

ผมเชื่อว่า  “  ทุกๆคนควรที่จะได้รับการบริการที่ดีกว่า…..”

                         การตามหาการบริการอย่างมืออาชีพที่สามารถพึ่งพาได้นั้นไม่ได้ง่ายเลย เนื่องจากจะต้องทำการวิจัยมากมาย  มีการคุยโทรศัพท์มากมาย และปัญหาการขาดมาตรฐานทางอุตสาหกรรม และใบรับรองที่จะทำให้การจ้างงานนั้นเป็นเรื่องง่าย แทนที่การค้นหาและการโทรศัพท์ไปทีละบริษัทๆ และรอผลตอบกลับทีละราย

Read more