Home » Patpimol Jaita -Graphic Designer

Category: Patpimol Jaita -Graphic Designer

Graphic designer

Introduce employee Graphic Designer

Patpimol Jaita -Graphic Designer
                        Patpimon nopparatjaita –  Graphic Designer

 

 

 

การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว helpdee ดีอย่างไร ?

       พนักงานทุกคนรู้สึกมีความภูมิใจที่ได้       มาทำงานที่นี้ค่ะ พวกเขารักที่จะทำงานร่วมกับคนเก่งๆ มากมาย ช่วยกันสอนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ  เราดูแลกันเหมือนครอบครัว ช่วย    กันพัฒนาดึงศักยภาพของตัวเอง  เพื่อเป้าหมายสูงสุดของบริษัท และเพิ่มทักษะความสามารถของตัวเองไปด้วย

 

Read more