เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ยืนยันตัวตนธุรกิจแล้ว

ได้รับการตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง

ลูกค้า 4 คนได้รับบริการแล้ว

งานไฟฟ้า งานประปา งานปูน (ฉาบ) งานเหล็ก งานโครงสร้าง หลังคา
25% Complete
ขอใบเสนอราคา

ได้รับการตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง

เลือกบริการจาก กิฐา

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ