เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

บริษัท เอพี พลัส จำกัด เป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การกำจัดแมลง ได้แก่ ปลวก มด แมลงสาบ ยุง หนู เรือด เป็นต้น ภายในบ้านพักอาศัย อาคาสำนักงาน ร้านอาหารภัตตาคาร โรงแรม คอนโดมีเนียม โรงงานอุตสาหกรรม โดยยึดหลักการบริหาร ยึดถือจริยธรรมและความซื่อตรง โปร่งใสมาโดยตลอด
Main Services

กรุงเทพ

25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก บริษัท เอพี พลัส จำกัด

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ