เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ได้รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง

ลูกค้า 2 คนได้รับบริการแล้ว

บริการของเรา (Our Service) บริการออกแบบหรือปรับปรุงสถานประกอบกิจการต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสภาพแวดล้อมทางการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นเพื่อการอยู่อาศัยตามแนวคิดของลูกค้า หรือเพื่อขยายกิจการให้กับธุรกิจการค้า ทางเรายินดีแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการวางกลยุทธ์ทางการค้าเพื่อแตกต่างจากคู่แข่ง สร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ ก่อนที่จะให้บริการงานออกแบบดังนี้ 1.ออกแบบทางเข้าให้โดดเด่นและดึงดูดสายตา (Outstanding Entrance) ในธุรกิจแต่ละอย่างการจะสร้างความโดดเด่นต้องพิจารณาจากประเภทธุรกิจเป็นสำคัญ สำหรับธุรกิจเปิดใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้จัก เช่นธุรกิจร้านอาหารควรเน้นในเรื่องความอร่อย ความสะอาด การบริการ ธุรกิจบันเทิงควรเน้นสีสันให้สนุกสนานและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆบริเวณทางเข้าเพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อ ธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน สินเชื่อต่างๆควรเน้นในเรื่องความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ และการบริการที่แตกต่างอย่างชัดเจน ธุรกิจสนามกีฬาหรือสปอร์ทคลับควรเน้นในเรื่องจุดขายที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์เช่นเน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญ เน้นความหรูหราสะดวกสบายหรือเน้นความเป็นกันเองมีคลับเฮ้าส์รองรับทั้งครอบครัว จากที่ยกตัวอย่างมา จะต้องนำมาแปลความเป็นรูปธรรมในการสื่อสารกับผู้ที่ผ่านไปมาได้ชัดเจนเพื่อให้ทางเข้าของสถานที่ได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในด่านแรก (first impression) 2.ออกแบบและจัดระบบป้ายทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้เกิดความสะดวกและสร้างสื่อกับลูกค้า (Signage System) การออกแบบป้ายต้องเชื่อมโยงกับประเภทธุรกิจและมีความเป็นเอกลักษณ์ เพราะป้ายคือการบริการลูกค้าให้ไปยังจุดบริการต่างๆได้สะดวก การสร้างเอกลักษณ์ในตัวป้ายเช่นลายเส้นที่คลี่คลายมาจากโลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าเป็นการตอกย้ำการบริการของธุรกิจในสภาพแวดล้อมแห่งนี้เท่านั้น การสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับลูกค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างเอกลักษณ์ 3.ออกแบบจุดเด่นในสถานที่ให้แปลกใหม่เพื่อให้เกิดการถ่ายรูปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ (Photo Spot) ประติมากรรมหรือเทคนิคต่างๆที่สอดคล้องกับธุรกิจและสื่อออกมาให้ดูน่าสนใจจนเกิดรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เป็นจุดสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์และสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 4.ออกแบบพื้นที่ภายในอาคารให้ได้ประโยชน์ใช้สอยตามต้องการและมีความเป็นเอกลักษณ์ (Interior Identity Design) 5.ออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยรวมถึงกลยุทธ์ทางการค้า (Exterior Strategy Design) 6.ออกแบบหน้าอาคารให้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ (Façade Design)
25% Complete
ขอใบเสนอราคา

ได้รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง

เลือกบริการจาก ไอบอคซ์บริการงานออกแบบ

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ