เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

บริษัทนิวไทยรุ่งเรืองการท่องเที่ยวให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสายสารเครื่องบิน เรือโดยสาย รวมถึงบริการขอวีซ่าต่างประเทศ โดยวีซ่าที่เราให้บริการได้แก่ วีซ่าจีน , วีซ่าไต้หวัน(แบบนักเรียน), และวีซ่าประเทศอื่นๆอีกมากมาย สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์กรณีอยู่ ปริมณฑลหรือต่างจังหวัด
บริการ
Main Services

กรุงเทพ

25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก บริษัทนิวไทยรุ่งเรืองการท่องเที่ยว

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ