เกี่ยวกับโปรเจคนี้

ปลูกสร้างสร้างอาคารพักอาศัยรวมเป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น

ของคุณหมอธีระพงศ์ ทังสุบุตร เนื้อที่ประมาณ 1,575 ต.ร.ม. พ.ศ.2553 - ออกแบบโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบทั้งหมด - ควบคุมการก่อสร้าง - งบประมาณค่าก่อสร้าง 10 ล้านบาท - ระยะเวลาก่อสร้าง 12 เดือน


ปลูกสร้างสร้างอาคารพักอาศัยรวมเป็นอาคาร ค.ส.ล.  4 ชั้น by ว่องวิศว์ คอนสตรัคชั่น -  - Helpdee.com


25% Complete
ขอใบเสนอราคา

ได้รับการตอบกลับภายใน 21 ชั่วโมง

เลือกบริการจาก ว่องวิศว์ คอนสตรัคชั่น

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ