เกี่ยวกับโปรเจคนี้

ปลูกสร้างอาคารพักอาศัยเป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น

ของคุณวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 699 ต.ร.ม. พ.ศ.2548 - ออกแบบโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบทั้งหมด - ควบคุมการก่อสร้าง - งบประมาณค่าก่อสร้าง 12 ล้านบาท - ระยะเวลาก่อสร้าง 12 เดือน


ปลูกสร้างอาคารพักอาศัยเป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น by ว่องวิศว์ คอนสตรัคชั่น -  - Helpdee.com


25% Complete
ขอใบเสนอราคา

ได้รับการตอบกลับภายใน 21 ชั่วโมง

เลือกบริการจาก ว่องวิศว์ คอนสตรัคชั่น

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ