เกี่ยวกับโปรเจคนี้

ปลูกสร้างอาคารพักอาศัยเป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น

ของคุณนงเยาว์ เนื้อที่ประมาณ 180 ต.ร.ม. พ.ศ.2545 - ออกแบบโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, งานระบบทั้งหมด - ควบคุมการก่อสร้าง - งบประมาณค่าก่อสร้าง 2.5 ล้านบาท - ระยะเวลาก่อสร้าง 12 เดือน

25% Complete
ขอใบเสนอราคา

ได้รับการตอบกลับภายใน 21 ชั่วโมง

เลือกบริการจาก ว่องวิศว์ คอนสตรัคชั่น

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ