เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ได้รับการตอบกลับภายใน 23 ชั่วโมง

ลูกค้า 2 คนได้รับบริการแล้ว

รับเหมา..ซ่อมแซม..แก้ไข..งานก่อสร้างและงานระบต่างๆรับประกันงาน 1 ปี ครับ
25% Complete
ขอใบเสนอราคา

ได้รับการตอบกลับภายใน 23 ชั่วโมง

เลือกบริการจาก รับเหมาก่อสร้าง

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ