เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

ช่างหนุ่ม Air service รับ- ติดตั้ง,ซ่อม,ย้าย,ล้าง,เครื่อปรับอากาศ(แอร์บ้าน)ทุกชนิดและยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศและกล้องวงจร, CCTV ครับ ยินดีใ้หบริการด้วยใจครับ ขอบคุณคับ
Cover photos

กรุงเทพ

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ