เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ
Preferred Pro

ได้รับการตอบกลับภายใน 1 วัน

ลูกค้า 46 คนได้รับบริการแล้ว

ชื่อ-นามสกุล: สุนันท์ บุญมาเลิศ งานที่รับ: ประปา,ไฟฟ้า,งานทาสี,ซ่อมบำรุงทั่วไป ราคา: ขึ้นอยู่กับลักษณะงานครับ ประสบการณ์: เป็นช่างอาคารคอนโด/หมู่บ้าน 8ปี, หัวหน้าช่างอาคารคอนโด/หมู่บ้าน2ปี เหตุผลที่ควรเลือกเรา: มีประสบการณ์ในงานด้านซ่อมบำรุงอาคารห้องชุดเช่นงานซ่อมแก้ไขและติดตั้ง, บริการด้วยใจ, มีความชื่อสัตย์, และราคายุติธรรมสามารถต่อรองราคาได้ มีการรับประกันงานหรือบริการหลังการซ่อม
ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ