เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ยืนยันตัวตนธุรกิจแล้ว

ได้รับการตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง

ลูกค้า 35 คนได้รับบริการแล้ว

ติดตั้งแอร์ซ้อมแอร์24ชัว่โมง

รีวิว

"ทุกอย่างค่อนข้างokให้คําแนะนําเบื้องต้นกรณี แอร์มีปัญหาว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากอะไร อุปกรณ์ในการทํางาน ถือว่าผ่าน คิดว่าจะใช้บริการต่อไป" —Anthony test

"-" —บุญชัย แซ่หลี

ดูรีวิวทั้งหมด
25% Complete
ขอใบเสนอราคา

ได้รับการตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง

เลือกบริการจาก Boy แอร์-ไฟฟ้า

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ