เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

วัตถุประสงค์ของงานบริการของเรา เนื่องจากเรามีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร ดังนั้นเราจึงได้จัดให้บริการขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าภายในบริเวณอาคาร ตลอดจนอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ปราศจาก ปลวก มด แมลงสาบ หนู และแมลงอื่นๆ
Main Services

กรุงเทพ

25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก Debug Thai ( อ้อย )

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ