เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ยืนยันตัวตนธุรกิจแล้ว

ได้รับการตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง

ลูกค้า 3 คนได้รับบริการแล้ว

ให้บริการ ติดตั้ง ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โรงงาน ไซด์งาน
บริการ
25% Complete
ขอใบเสนอราคา

ได้รับการตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง

เลือกบริการจาก Electrician

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ