เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

รับเปลี่ยนชื่อเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า , ประปา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ลดการเสียเวลา และความยุ่งยากในเรื่องของเอกสาร เพียงแค่เตรียมเอกสาร ไว้ให้ทางเรา เท่านั้น กรณี 1. หลังจากซื้อขายห้องชุด 2. หลังจากซื้อขายบ้านแล้ว 3.เพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าบริการ 800 บาท / เคส (แยก น้ำ และ ไฟ) ค่าบริการนี้รวม 1. ค่าจ้างพนักงาน 2.ค่าเดินทาง 3. ค่าอากรแสตมป์ 4.ค่าส่งไปรษณีย์ กลับ ไม่รวม -หนี้ค้างกับการไฟฟ้า หรือการประปา - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่การไฟฟ้าและการประปากเรียกเก็บ เช่น ค่าติดตั้ง ค่าเงินประกัน (แต่ทาง joyservice จะมีใบเสร็จ ของการไฟฟ้ากับประปาให้เสมอ) โดยแบ่งจ่ายเป็น 50% แรกจ่าย ณ วันที่ทาง joyservice ได้รับเอกสารกับทางลูกค้า อีก 50% จ่ายหลังจากบริการเรียบร้อยและถ่ายรูปให้ลูกค้าดู
บริการ
25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก joyservice

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ