เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

KBD AirCon ยินดีต้อนรับค่ะ งานแอร์ไว้ใจเรา บริการดีจนคุณต้องประทับใจ เพราะที่นี่เราใส่ใจลูกค้า อีกทั้งทีมช่างและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพ เพื่อรักษาคุณภาพของงาน รับติดตั้ง-บำรุงรักษา-จำหน่าย เครื่องปรับอากาศทุกชนิด ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ สอบถามกันก่อนได้ค่ะ We sincerely provide Air Conditioner Services. INSTALL-REPAIR-MOVE-CLEAN-SELL. All AirCon Type, All brand and batch Please call us Tel. 099-2629895 (Technician) 我们真诚地提供空调服务。 安装,维修,移动,清洁,出售。 所有空调类型,所有品牌和批次 请致电我们 联系电话。 099-2629895(技术员) 私たちは心からエアコンサービスを提供しています。 インストール、修理、移動、清掃、販売。 すべてのエアコンタイプ、すべてのブランドとバッチ 電話してください Tel。 099-2629895(技術者) ช่องทางการติดต่อและเยี่ยมชมผลงาน / Contact and Visit us at: Website: http://kbdaircon.lnwshop.com Facebook: www.facebook.com/kbdaircon Line: @jfm2840y http://line.me/ti/p/%40jfm2840y Phone: 099-2629895 Email: [email protected] เปิดให้บริการตลอดไม่มีวันเวลาหยุด ถ้าโทรมาแล้วไม่รับสายไลน์ทิ้งไว้ได้ค่ะ บางทีช่างติดงานไม่สะดวกรับ ว่างปั๊บจะรีบไลน์กลับนะคะ / We are open 24/7. (24 hours a day / 7 days a week) If we miss your call, please send a message to line app at Line: @jfm2840y or click http://line.me/ti/p/%40jfm2840y When we are available, we will call you back.
25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก KBD AirCon

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ