เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

Mana Accounting เราเป็นผู้ทำบัญชีอิสระมีประสบการณ์งานด้านบัญชีแบบครบวงจรผ่านสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพในการให้บริการลูกค้า สนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจและตั้งอยู่บนรากฐานความเที่ยงธรรม เรามีทีมงานมืออาชีพจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียง เราคือทีมงานรับทำบัญชีอิสระ จัดทำบัญชีเพื่อการเสียภาษีและเพื่อการบริหาร, ให้คำปรึกษาวางแผนจัดทำปรับปรุงแก้ไขภาษีอากร,จัดหาผู้สอบบัญชี, วางระบบบัญชี, วิเคราะห์งบการเงิน, ประมวลและสรุปผลการบันทึกบัญชีจัดทำงบการเงิน, จัดทำงบกระแสเงินสดและรับจดทะเบียนทุกชนิด
Mana Accounting

กรุงเทพ

25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก Mana Accounting

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ