เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

บริการล่ามแปลภาษา เป็นอีกบริการที่นำเสนอโดย Modern Publishng Ltd.,Part ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) เชี่ยวชาญในงานด้านงานพิมพ์ แปลเอกสาร และ งานล่ามแปลภาษา เราภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้ กิจการต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ องค์กรต่างๆของรัฐ รวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถสื่อสารกับผู้คนจากต่างภาษาและ วัฒนธรรม เป็นกลจักรสำคัญที่ช่วยให้งานต่างๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
Main Services

กรุงเทพ

25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก Modern Publishng

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ