เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งชั่วโมง

ลูกค้า 7 คนได้รับบริการแล้ว

บริษัท โอดิน เซอร์วิส จำกัด (ODIN SERVICE CO., LTD.) ก่อตั้งขึ้นเพื่อ รองรับงานด้านวิศวกรรมและงานบริการในแขนง ต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบระบบไฟฟ้า งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานติดตั้งระบบท่อส่งลม และงานก่อสร้างทั่วไป โดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ และความชำนาญงานมากกว่า 10 ปี ในด้านงานวิศวกรรมและงานบริการ จากประสบการณ์ของคนทำงานอันยาวนานดังกล่าว ทำให้เราสามารถทำงานด้านวิศวกรรมและบริการ งานออกแบบ ติดตั้ง ต่อเติม และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เกี่ยวงานไฟฟ้าเป็นอย่างดี รวมถึงงานก่อสร้างทั่วไปด้วย เพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการงานวิศวกรรม ที่ครบวงจร บริษัท ยังมีทีมงาน ออกแบบ ประเมินราคา การยื่นประมูล ควบคุมการก่อสร้าง และติดตั้ง การซ่อมบำรุง แก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยสามารถให้บริการทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และโรงานอุตสาหกรรม
25% Complete
ขอใบเสนอราคา

ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งชั่วโมง

เลือกบริการจาก Odin Service

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ