เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

รับเหมาสร้างอาคารบ้านและงานซ่อมแซมในเขตพื้นที่ระยอง
ผลงาน

ระยอง

25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก PAT construction

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ