เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในรูปแบบของ “ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์แห่งแรกของชาวพุทธ”ที่ให้บริการได้อย่างครบวงจร ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุด อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและรับจัดงานพิธีกรรมทางศาสนาทุกรูปแบบ ทั้งใน และนอกสถานที่โดยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ถูกต้อง ศักดิ์สิทธิ์และเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริง
Main Services

กรุงเทพ

25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก Satthapithee ( นุช ) ศรัทธาพิธี

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ