เกี่ยวกับโปรเจคนี้

#รับปรึกษา รับบริการแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา พื้นที่แรงงาน เขต 1-10

#รับปรึกษา รับบริการ แรงงานด้าว พม่า ลาว และ กัมพูชา บริการ MOU นำเข้าพม่า ลาว กัมพูชา ( กรณีมีพาสสปอร์ตท่องเที่ยว มีพาสสปอร์ตหมดอยากทำใหม่) ต่อเวริค์ทำงาน บริการต่อบัตรชมพู (กรณีแรงงานมีพาสสปอร์ต หมดอายุ ต่อวีซ่าไม่ทัน บัตรชมพูหมดอายุแล้ว)

อัลบัมอื่นๆจาก Sub Labour #รับปรึกษา รับบริการแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

25% Complete
ขอใบเสนอราคา

ได้รับการตอบกลับภายใน 1 วัน

เลือกบริการจาก Sub Labour #รับปรึกษา รับบริการแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ