เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรูแมนอินสเปคชั่น 1. ให้บริการซ่อมแซม เครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย CCTV System, Access Control System, Carpark system, Fire Alarm System ในสถานประกอบการ บ้านพัก อาศัย คอนโด โรงงาน และ สถานที่ราชการ 2. บริการซ่อมแซม แก้ไขผนังรอยร้าว รอยรั่วซึม โรยตัวทาสี ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง คอนโดมิเนียม อาคารโรงงาน ทุกชนิด 3. บริการซ่อมแซม ต่อเติมปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารโรงงาน 4. บริการ ตรวจสอบงาน Defect คงค้าง ตรวจสอบอาคาร โรงงาน คอนโดมิเนียม และ บ้านพักอาศัย 5. บริการ ออกแบบ ติดตั้งซ่อมแซ่ม ระบบไฟฟ้า แรงสูงและ แรงต่ำ พร้อมให้คำปรึกษาแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า 6.บริการติดตั้ง Epoxy PU, Polishing concrete, พื้นสนามกีฬา พื้นห้องเย็น พื้นโรงงาน และงานเคลือบ ป้องกันการรั่วซึม และ ติดตั้งถนนรอบโครงการ และงานติดตั้ง อลูมิเนียม โรงงาน คอนโด บ้านพักอาศัย 7. ประกอบกิจการบริการดูแล"รักษาความสะอาด"อาคารโรงงาน อาคารที่พกั อาศยั คอนโดมิเนียม พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เรื่องการทำความสะอาด โดยผู้เชียวชาญ เพื่อให้ครอบคลุมในสายงานด้านการบริการการออกแบบและการก่อสร้าง "ห้างหุ้นส่วน ทรูแมนอินสเปคชั่น" มีทีมงานที่ พร้อมและมากด้วยประสบการณ์การทำงานแต่โครงการจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเสมอมา ณโอกาสนี้ทางทีม "ห้างหุ้นส่วน ทรูแมนอินสเปคชั่น" นั่นมีความยินดีที่จะดูแลท่านในอนาคต 081-144-6490, 086-503-6455 E-mail: [email protected]
ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ