ระบุความต้องการเพื่อรับใบเสนอราคาจากแม่บ้านที่ถูกแนะนำ

งานทำความสะอาดจะประกอบไปด้วย

 1. งานทำความสะอาดพื้น(กวาดและถูพื้น)
 2. งานทำความสะอาดกระจกและหน้าต่าง
 3. งานขนทิ้งขยะ
 4. งานปรับกลิ่นอากาศ
 5. งานทำความสะอาดห้องนํ้าและสุขภัณฑ์
หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการให้ทำงานใดกรุณาแจ้งทาง helpdee

เงื่อนไขของการบริการ

 1. อนุญาตให้ผู้ให้บริการเปิดประตูหน้าต่างในขณะให้บริการ
 2. สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในกรณีจำเป็น หรืออยู่ในขอบเขตของการให้บริการ
 3. ลูกค้าจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อย หากไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ ทางเราจะไม่สามารถให้บริการในงานนั้นได้
 4. ทางเราจะจัดเก็บอุปกรณ์ ให้กลับมาอยู่ที่เดิม
 5. ในกรณีขอบเขตงานเป็นงานประเภทซักล้าง ลูกค้าต้องเตรียมสถานที่ไว้ให้

วิธีการทำงาน

Work 1
1. บอกความต้องการของคุณ

ระบุรายละเอียดบริการที่คุณต้องการให้ชัดเจนที่สุดเพื่อผู้ให้บริการจะเสนอราคาอย่างแม่นยำ

Work 2
2. รอรับใบเสนอราคาภายใน 2 ชั่วโมงจากผู้ให้บริการชั้นนำ

ดูข้อเสนอจากผู้ให้บริการแต่ละเจ้า พูดคุย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Work 3
3. เลือกผู้ให้บริการที่ดีที่สุด

จ้างผู้ให้บริการที่เหมาะสมที่สุดจากราคาที่เสนอ ประวัติผลงานและการรีวิวจากลูกค้าท่านอื่น

รายละเอียดคำขอ

หมายเหตุ: คำถามที่ขึ้นต้นด้วย * ห้ามเว้นว่าง

ขนาดพื้นที่ ราคา
00.00 - 35.00 ตรม. 500บาท
36.00 - 45.00 ตรม. 650บาท
46.00 - 50.00 ตรม. 750บาท
51.00 - 100.00 ตรม. 1,100บาท
101.00 - 150.00 ตรม. 1,300บาท
มากกว่า 150 ตรม. รอประเมินราคาจากทางHelpdee
แพคเกจ ประเภท ราคา
A 00.00 - 35.00 ตรม. 1,980บาท จาก 2,200บาท
B 36.00 - 45.00 ตรม. 2,340บาท จาก 2,600บาท
C 46.00 - 50.00 ตรม. 2,700บาท จาก 3,000บาท
D 51.00 - 100.00 ตรม. 4,100 บาท จาก 4,400บาท
E 101.00 - 150.00 ตรม. 4,900บาท จาก 5,200บาท
F มากกว่า 150 ตรม. รอประเมินราคาจากทางHelpdee
  ข้อมูลการติดต่อ
  +66 คือรหัสที่แทนเลข 0 ตัวแรกของเบอร์โทร ให้ใส่หมายเลขต่อได้เลยโดยไม่ต้องใส่ 0 ตัวแรก

  ข้้นตอนต่อไป : ผู้ให้บริการของเราจะตอบกลับพร้อมกับประเมินราคาให้คุณ