นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายให้เห็นถึงวิธีการเก็บรวบรวม การใช้ การเผยแพร่ข้อมูลโดย Helpdee.com การใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นของเราจะไม่ส่งผลกระทบถึงเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นอื่นๆ เมื่อใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา


ข้อมูลที่รวบรวม

Helpdee.com จะทำการเก็บข้อมูลของคุณเมื่อคุณเริ่มต้นใช้บริการของเรา เช่น เมื่อคุณสร้างบัญชี การส่งข้อเสนอแนะ รวมไปถึง ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ ต่อกับเพื่อนของคุณขณะที่คุณใช้บริการของเรา

หากคุณต้องการสร้างบัญชีผ่าน Facebook (หรือสร้างบัญชีผ่าน social network อื่นๆ ที่รองรับ) เราจะสามารถเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลส่วนตัวตามที่คุณได้ตั้งไว้ในบัญชีดังกล่าวเพื่อสร้างบัญชีสำหรับ Helpdee.com นอกเหนือจากนั้นเรายังเก็บข้อมูลการติดต่อ เพื่อนของคุณ หากคุณเลือกที่จะเชื่อม

เมื่อคุณใช้บริการของ Helpdee.com เราจะทำการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับ Internet Protocal (IP) address (หากใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์) ระบบปฏิบัติการ ประเภทของเบราเซอร์ ที่อยู่ของเว็บอ้างอิง สถานที่ของคุณ(หากเปิดใช้ในส่วนนี้) และการระบุอุปกรณ์(หากคุณใช้อุปกรณ์โทรศัพท์) คุณสามารถจะเปิดหรือปิดสถานที่ของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเราได้เสมอ ผ่านทางการตั้งค่าจากเบราเซอร์ของคุณหรืออุปกรณ์โทรศัพท์ของคุณ

และเราก็ยังเก็บข้อมูลอัตโนมัติผ่านทางการใช้ “cookie” ไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่เบราเซอร์ของคุณในคอมพิวเตอร์จะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณมีวิธีการที่จะโต้ตอบหรือใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างไร เบราเซอร์อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลไว้ใน cookie แบบอัตโนมัติ คุณสามารถสั่งให้เบราเซอร์ของคุณรับ cookie หรืออนุญาตก่อนที่จะรับจากเว็บไซต์ต่างๆที่คุณไปเยี่ยมชม โดยการแก้ไขในส่วนของการตั้งค่าในเว็บเบราเซอร์


แล้วข้อมูลจะถูกนำไปใช้อย่างไร

เราจะนำข้อมูลที่รวบรวมมาได้เพื่อ

 • ให้บริการของเรา บริการที่เกี่ยวข้องหรือบริการที่คุณร้องขอ และกระบวนการเพื่อให้การทำธุรกรรมสำเร็จเสร็จสิ้น เพื่อตอบกลับอีเมล์ ตอบคำถาม แสดงความเห็น คำร้อง และข้อร้องเรียน และการให้บริการลูกค้า
 • ใช้ในการปรับแต่งและพัฒนาการบริการของเรา
 • เพิ่มตัวเลือกในการใช้งานให้สะดวกสำหรับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
 • ดูแลและวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มในให้การบริการเว็บไซต์ของเรา
 • ส่งคำยืนยัน ปรับปรุง แจ้งเตือน ส่งเสริม การบริหารข้อความ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานของคุณและการทำงานในการบริการของเรา
 • ส่งข้อแนะนำและโฆษณาที่คุณสนใจ
 • ค้นหาและเชื่อมต่อกับเพื่อนๆของคุณ(เมื่อได้รู้จากคุณ)
 • ใช้งานบริการของเรากับเพื่อนของคุณ
 • จุดประสงค์อื่นๆ ที่จะได้รับเมื่อข้อมูลถูกเก็บไปแล้ว

การแบ่งปันข้อมูล

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวที่เราได้เก็บรวบรวมมาให้กับบุคคลอื่น เว้นเสียแต่ผู้ใช้จะได้ทำการอนุญาตตามเงื่อนไขด้านล่าง:

 • เว้นเสียแต่ว่าเราจะได้รับการแจ้งจากผู้ใช้ว่าข้อมูลใดที่สามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้
 • เมื่อผู้ใช้ได้ทำการอนุญาตอย่างชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Helpdee.com จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อและสามารถติดต่อหาผู้ใช้ได้โดยตรงจากคำร้องที่ได้ตกลงไว้
 • การอนุญาตให้มีการแบ่งปันกับเพื่อนของคุณผ่าน Social Media จากการบริการของ Helpdee.com จะเป็นไปตามที่คุณตั้งค่าไว้ในบัญชีผู้ใช้
 • ผู้ให้บริการที่ทำงานกับเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณในกรณีที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเท่านั้นผ่านสิทธิประโยชน์ของเรา และจะไม่มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลหรือใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น
 • Helpdee.com อาจจะแบ่งปันข้อมูลที่ได้รวบรวมมาให้กับบริษัทด้านการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ การวิจัย การวิเคราะห์หรือด้านอื่นๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือมีเหตุอันจำเป็นในการกระทำนั้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อตอบรับทางกฎหมาย รวมถึงหมายศาล คำสั่งศาลหรือประกัน
 • เพื่อบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กฎการใช้หรือนโยบาย ข้อตกลงของเราเพื่อติดต่อกับการรวมกิจการใดๆ การขายทรัพย์สินของบริษัท การเงิน การเข้าซื้อกิจกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ข้อมูลของผู้ใช้จำเป็นต้องถูกเปิดเผยหรือถูกโอนย้ายไปเป็นหนึ่งในทรัพย์สินของธุรกิจ

Helpdee.com อาจจะแบ่งปันข้อมูลที่ได้รวบรวมมาหรือข้อมูลที่ไม่ระบุที่มากับบริษัทภายนอก

 • เพื่อวิเคราะห์การใช้งานที่จะช่วยให้เราเข้าใจผู้ใช้บริการของเราได้มากขึ้น เพื่อพัฒนาการมองเห็นโฆษณาของคุณให้สัมพันธ์กับความสนใจมากขึ้น
 • สำหรับการให้ข้อมูลด้านการวิเคราะห์ประชากร การวิจัย การวิเคราะห์ และด้านอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน

เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

นโยบายของ Helpdee.com ไม่สามารถบังคับใช้ได้กับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัทที่ให้บริการอื่นๆ การบริการจะเป็นไปตามกฎและนโยบายของเว็บไซต์นั้นๆ แทน


มาตรการรักษาความปลอดภัย

Helpdee.com มีการจ้างนักบริหารทั้งทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อออกแบบการปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยใดที่จะสมบูรณ์หรือผ่านเข้ามาไม่ได้ และไม่มีการโอนถ่ายข้อมูลใดๆ ที่จะสามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือถูกใช้ไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ เมื่อคุณถูกละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวจากความบกพร่องจากความปลอดภัย เราจะแจ้งให้คุณทราบทันที


การเข้าถึงข้อมูล

หากคุณต้องการให้ Helpdee.com ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากระบบ โปรดติดต่อ Helpdee.com เพื่อขอลบข้อมูลส่วนตัวออกจากฐานข้อมูล โดยเราจะพิจารณาตามหลักเหตุผลที่คุณได้ร้องขอ อย่างไรก็ตาม เราอาจยังคงต้องสำเนาข้อมูลของคุณเอาไว้ตามข้อบังคับตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างอื่นอย่างใดตามกฎหมาย