รับใบเสนอราคางานกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส

การเตรียมพื้นที่สำหรับการฆ่าเชื้อ

 • ทางผู้รับบริการควรเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็น และอาหารต่างๆ ขนมคบเขี้ยว ภาชนะบรรจุอาหารให้อยู่ ในสถานที่มิดชิด หรือมีสิ่งปกคลุม
 • เตรียมพื้นที่โดยการคลุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ
 • ขณะฉีดพ่นให้นำคนและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่บริการพ่นฆ่าเชื้อ
 • หลังทำการพ่นฆ่าเชื้อ ปิดประตู หน้าต่าง อย่างน้อย 60 นาที เพื่อให้น้ำยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่
 • เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อทำการระบายกลิ่นอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนทำงานตามปกติ
 • สามารถเตรียมอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าอยากให้ฉีดพ่นเพิ่มเติม เช่น ของเล่นเด็ก

วิธีการทำงาน

Work 1
1. บอกความต้องการของคุณ

ระบุรายละเอียดบริการที่คุณต้องการให้ชัดเจนที่สุดเพื่อผู้ให้บริการจะเสนอราคาอย่างแม่นยำ

Work 2
2. รอรับใบเสนอราคาภายใน 2 ชั่วโมงจากผู้ให้บริการชั้นนำ

ดูข้อเสนอจากผู้ให้บริการแต่ละเจ้า พูดคุย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Work 3
3. เลือกผู้ให้บริการที่ดีที่สุด

จ้างผู้ให้บริการที่เหมาะสมที่สุดจากราคาที่เสนอ ประวัติผลงานและการรีวิวจากลูกค้าท่านอื่น

รายละเอียดคำขอ

หมายเหตุ: คำถามที่ขึ้นต้นด้วย * ห้ามเว้นว่าง

  ข้อมูลการติดต่อ
  +66 คือรหัสที่แทนเลข 0 ตัวแรกของเบอร์โทร ให้ใส่หมายเลขต่อได้เลยโดยไม่ต้องใส่ 0 ตัวแรก

  ข้้นตอนต่อไป : ผู้ให้บริการของเราจะตอบกลับพร้อมกับประเมินราคาให้คุณ