กฎและเงื่อนไขการให้บริการ


เมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์ Helpdee.com นั่นหมายความว่าคุณได้ยอมรับกฎของเรา ดังนั้นโปรดอ่านและทำความเข้าใจกฎของผู้ใช้

เป้าหมายของเรา

Helpdee.com จะช่วยเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านบริการประเภทต่างๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของเรา โดยการให้บริการระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการจะดำเนินผ่านทางระบบออนไลน์และเชื่อมโยงกับ Social Network โดยทาง Helpdee.com จะช่วยทำให้การตัดสินใจในการเลือกผู้ให้บริการในด้านต่างๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้ให้บริการเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเช่นกัน

ขอบข่ายและความตั้งใจ

เมื่อคุณได้ทำการลงทะเบียนและใช้บริการกับ Helpdee.com ไม่ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ หมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายกับ Helpdee.com

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกลงบนเว็บไซต์ จะถูกใช้เพื่อการพัฒนาการบริการและส่วนใหม่ของเว็บไซต์ได้ในภายหลัง ผู้ใช้จะยังคงเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ และข้อเสนอยังคงสามารถถูกลบได้ตามความต้องการ แต่การแสดงหรือเผยแพร่หัวข้อใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เท่ากับคุณได้อนุญาตให้ Helpdee.com เป็นตัวแทนและสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นมาแทนได้ จ่ายเต็มจำนวน ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นสากล ใบอนุญาตจำกัดเพื่อการใช้งาน แก้ไข ลบออก เพิ่มเติม การแสดงไปยังสาธารณะ การสร้างขึ้นใหม่และการแปล เช่น หัวข้อ รวมถึง ไม่มีข้อจำกัดการแยกส่วนของเว็บไซต์ทั้งหมดในรูปแบบใดๆ ก็ตามผ่านช่องทางสื่อมีเดีย

เมื่อคุณแบ่งปันหัวข้อไปยังสาธารณะ บุคคลผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นอื่น ยกตัวอย่างเช่น Facebook Twitter Linkedin Pinterest คุณจะต้องยอมรับกฎระเบียบ นโยบายและสิทธิการแบ่งปันของเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

Helpdee.com จะไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวใดๆ ต่อเว็บไซต์อื่นๆ ยกเว้นจะมีการอนุญาตจากผู้ใช้ ยกเว้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่ได้ลงทะเบียนกับเราผ่านเว็บไซต์คู่ค้า เช่น The Malay Mail Online ซึ่งทางเว็บไซต์คู่ค้าจะได้รับ สิทธิในเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ภายใต้ความสัมพันธ์นี้

เมื่อคุณได้สร้างคำร้อง (ข้อเสนอ) แล้ว คุณมีทางเลือกที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่มีสถานะ “รับรองแล้ว” สามารถเห็นช่องทางการติดต่อกับคุณได้โดยตรง อย่างไรก็ตามพวกเขาจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำร้องนั้นๆ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มคุณเข้าไปในรายชื่ออีเมล์หากคุณไม่ได้อนุญาต

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ในกรณีได้รับคำร้องเรียนตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการโกงความปลอดภัยหรือปัญหาทางเทคนิค

เรามีสิทธิที่จะตรวจสอบการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ เพื่อให้ข้อแนะนำหรือช่วยเหลือในการใช้งานเว็บไซต์ หรือเพื่อตรวจสอบเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามกฎของการใช้บริการ คุณรับรู้และเข้าใจสัญญาในการตรวจสอบนี้

Helpdee.com จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรืออันตรายใดๆ จากการใช้บริการบนเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ เมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นจากหัวข้อที่คุณได้ตกลงไว้ใน Helpdee.com กับบุคคลอื่น

Helpdee.com จะมีสิทธิขาดในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเพิกถอนบริการ และ/หรือ หน้าใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ กฎการให้บริการ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว, หรือนโยบายของ Helpdee.com อื่นๆ) หรือส่วนใดใด

ข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติ

ในการใช้งาน Helpdee.com คุณยอมรับที่จะไม่โพสท์หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ชาติพันธ์ เนื้อหาลามกอนาจาร หรือการเลือกปฏิบัติทางเพศ และยอมรับที่จะไม่โพสต์หัวข้อที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และยังตกลงที่จะไม่โพสต์ถ้อยคำหยาบคายหรือหัวข้อที่ใช้ความรุนแรง ขู่กรรโชกหรือข่มขู่ ทำร้ายบุคคลอื่น (รวมถึงบุคคลที่สามที่อาจจะเป็นผู้ใช้ที่กำลังค้นหาเว็บไซต์)

คุณยอมรับที่จะไม่ใช้เว็บไซต์อย่างผิดวัตถุประสงค์ผ่านทางกิจกรรมที่รวมถึง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้กระทำผิดหรือทำให้ส่งเสริมความผิดทางอาญา ส่งผ่านหรือแผร่กระจายไวรัส (หรือเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน) การแฮคเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ การทำลายข้อมูล ส่ง โฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ การโฆษณาอื่นๆ หรือ กระทำการใดๆที่ส่งผลต่อคุณภาพหรือส่วนในการทำงานของเว็บไซต์และคู่ค้าของเว็บไซต์

ทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟแวร์และเนื้อหาของเรา

ทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟแวร์ทั้งหมด เนื้อหาที่คุณสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ถือเป็นทรัพย์สินของ Helpdee.com รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีสิทธิได้รับการปกป้องจากกฏหมายลิขสิทธิ์ที่ได้รับการดูแลจากทั่วโลก สำหรับสิทธิ์ที่ได้รับจาก Helpdee.com คุณจะสามารถเก็บ ปริ้นท์หรือแสดงเนื้อหาต่างๆ ไว้สำหรับการใช้ส่วนตัวของคุณและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ จำหน่าย จ่ายแจกหรือทำซ้ำ หรือสิ่งใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เพื่อใช้เนื้อหาในการติดต่อธุรกิจหรือบริษัทการค้า

การจ่ายเงิน

Helpdee.com จะเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการเมื่อทำการอัพเกรดบัญชีรวมถึงการบริการเพิ่มเติม การจ่ายเงินจะต้องดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์จากบัญชีธนาคารที่มีอยู่จริง หรือบัตรเครดิตและบัตรเดบิต Helpdee.com มีสิทธิที่จะ ปฏิเสธคำร้องหรือการติดต่อจากผู้ใช้โดยดุลยพินิจของเรา

ความผิดพลาดในการจ่ายเงินอาจทำให้มีการยกเลิกการบริการของคุณ ขึ้นอยู่กับประเภทและวิธีการที่คุณใช้ติดต่อเรา การติดต่อจ่ายเงินของเราอาจมีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินหรือความแตกต่างของค่าเงิน รวมไปถึงสาเหตุที่มาจากค่าของเงิน หากคุณจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต เมื่อบัตรหมดอายุโดยไม่ได้มีการแก้ไขข้อมูลการจ่ายเงินหรือทำการดาวน์เกรดบัญชี คุณจะอนุญาตให้เราจ่ายเงินด้วยวิธีการดังกล่าว และจะยังคงมีส่วนรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่าย

คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีเพื่อทำธุรกรรมกับ Helpdee.com

ข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้แสดงบนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์จะไม่มีการรับรอง เงื่อนไขหรือการรับประกัน ยกเว้นจะระบุไว้อย่างชัดเจนตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของ Helpdee.com ผู้ค้ารายอื่น การให้เนื้อหาหรือโฆษณาไม่รวมทั้งหมดถึง เงื่อนไข การรับประกันและกฎอื่นๆ ที่อาจจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎหมายหรือกฎของผู้ถือหุ้น และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะจำกัดโดยทางตรง ทางอ้อม กรณีพิเศษ ผลสืบเนื่อง ค่าสินไหมชดเชยหรือค่าอื่นๆ หรือค่าเสียหายจากการใช้ ผลกำไร ข้อมูล ความเสียหายที่เป็นรูปธรรม ความเสียหายที่เกิดจากชื่อเสียง ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสินค้าหรือบริการ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน ไม่สามารถใช้การใช้ ความสามารถหรือข้อผิดพลาดใดๆ ของเว็บไซต์นี้และสิ่งที่ได้ถูกแสดงโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือ เกิดจากการทำสัญญา การละเมิด ความเสมอภาค โดยพระราชบัญญัติตามข้อกฎหมายหรืออื่นๆ

เมื่อผู้เชี่ยวชาญการบริการทำลงทะเบียนเว็บไซต์ของเรา ผู้ให้บริการจำเป็นต้องให้ข้อมูลพื้นฐานเช่น เบอร์โทรศัพท์ E-mail ที่อยู่ หมายเลข SSM แฟ้มสะสมผลงาน และอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญการบริการ (ผู้ให้บริการ) จำเป็นต้องตรวจสอบและรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเอง

หากผู้เชี่ยวชาญการบริการต้องการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญการบริการที่ได้รับ “การรับรอง” Helpdee.com จะทำการติดต่อและตรวจสอบความถูกต้องและผลการดำเนินงานจากลูกค้า 3 รายล่าสุด โดยผู้ เชี่ยวชาญการบริการจะต้องรักษาระดับการทำงานให้อยู่ในระดับ 4 ดาวเป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะคงสถานะ “การรับรอง” หากระดับต่ำลงกว่า 4 ดาว ทาง Helpdee.com จะยุติสถานะ “การรับรอง” และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทันที

ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจาก Helpdee.com จะต้องรับผิดชอบในส่วนของการดูข้อมูลและทำการเลือกการจ้างงานที่เหมาะสม และหากพบสถานการณ์ใดๆ ที่ไม่ปกติ สามารถส่งข้อเรียกร้องไปยัง [email protected] ทาง Helpdee.com จะนำข้อเรียกร้องมาพิจารณาอย่างเข้มงวดเพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาระหว่างลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญการบริการ หากปัญหานั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทาง Helpdee.com มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้บัญชีของผู้เชี่ยวชาญการบริการ รวมไปถึงระงับสิทธิสถานี่ได้รับการรับรองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในระหว่างที่เราพยามที่จะติดต่อลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญการบริการระดับสูงจะถูกแนะนำโดยกลุ่มเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับ การกระทำผิด การทุจริต การผิดสัญญาหรือการฟ้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เชี่ยวชาญการบริการและลูกค้า จากการใช้ระบบของเรา ผู้เชี่ยวชาญการบริการจะยอมรับที่จะ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Helpdee.com เมื่อมีข้อชดใช้ทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น

ตามข้อกฎหมายหากอยู่ในสถานการณ์ที่ทรัพย์สินของเราไม่สามารถถูกยกเว้ยจากกฎหมาย ทรัพย์สินของเราจะถูกจำกัดไว้แค่ความเสียหากที่คุณเคยจ่ายในกับบริการของ Helpdee.com เท่านั้น

การโฆษณาและข้อมูล

โฆษณาใดๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ Helpdee.com จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตามในบางกรณี ข้อมูล IP address อาจจะมีการอ้างอิงในการบริการโฆษณาบนเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้ควรระวังถึงการบริการโฆษณาที่อาจจะมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากเว็บไซต์ หากผู้ใช้มีการให้ข้อมูลส่วนตัวไปยังบริการโฆษณาโดยตรงหรือเว็บไซต์ที่แบ่งปันข้อมูลเดียวกับบริการการโฆษณา ในกรณีนี้คุณควรจะอ้างอิงนโยบายของกฎการให้บริการโฆษณา

ความเป็นเจ้าของเนื้อหา เครื่องหมายการค้า รูปภาพบุคคลและลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ยกเว้นข้อที่ระบุอย่างชัดเจน ในทางตรงกับข้าม เนื้อหาที่ผู้ใช้ทั้งหมดได้ระบุและอ้างอิงถึงบุคคล(รวมถึงชื่อและรูปถ่าย) เครื่องหมายการค้าของบริษัทภายนอกและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอก การบริการและ/หรือ สถานที ส่วนเด่นของเว็บไซต์นี้ที่ไม่มีทางเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงหรือการติดต่อ ความสามารถของผู้ใช้ที่จะระบุเนื้อหาเป็นความรับผิดชอบผู้ใช้เอง ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Helpdee.com เครื่องหมายการค้าใดๆ หรือชื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้จะเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือชื่อนั้นๆ ที่ๆเครื่องหมายการค้าหรือชื่อยี่ห้อได้อ้างอิงถึงการใช้ เพื่ออธิบาย เพื่อชี้เฉพาะถึงตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ และจะไม่มีการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์และบริการนั้นได้เป็นของ และมีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับ Helpdee.com เราสามารถที่จะลบรูปใดใดก็ตามที่ค้นพบว่าเป็นรูปที่มาจากบุคคลที่สามหรือบริษัทอื่นๆ เครื่องหมายการค้าและ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา

การชดใช้

คุณยอมรับถึงการชดใช้ ของการป้องกันและการระงับอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่ Helpdee.com กรรมการบริษัท เจ้าพนักงาน ลูกค้า ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่และบริษัทในเครือ จากการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่มาจากทรัพย์สิน ความเสีย หาย และ/หรือ ค่าใช้จ่าย (รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือการละเมิดกฎในการใช้บริการ

การขอผ่อนผัน

ถ้าหากคุณผิดเงื่อนไขการใช้บริการใดใด แม้ว่าเราไม่กระทำการใดใด แต่เรายังคงมีสิทธิที่จะได้ทำการปรับปรุงสถานการณ์ที่ คุณผิดต่อข้อตกลงตามเงื่อนไข

กฎหมายที่บังคับใช้และอำนาจของศาล

จากกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่ได้สร้างขึ้นจากข้อกฎหมายของประเทศไทยและเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดกรณีข้อพิพาทหรือมีข้อเรียกร้อง ด้วยกฎข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องจะอยู่ภายใต้อำนาจของศาลแห่งประเทศไทย